Privacy policy

Als in deze Privacy Statement en op de Burgerz webshop en Burgerz website verwezen wordt naar Burgerz dan wordt hiermee gerefereerd naar alle bedrijven die vallen onder de operating company Funky Food Group BV (KvK 27193562), te weten Burgerz Den Haag BV (KvK 50681230), Burgerz Delft BV (KvK 53054547), Burgerz Beheer BV (KvK 51313995) en Dap & co BV (KvK 27264628).

De namen, ontwerpen, logo’s en andere gerelateerde kenmerken zijn het intellectueel eigendom van Burgerz. De betreffende restaurants en webshops zijn eigendom van, en worden geëxploiteerd door Burgerz.

Burgerz is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar gasten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Burgerz houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Funky Food Group BV, Gevers Deynootweg 648, 2586 BT te Den Haag. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevensIn het kader van onze dienstverlening legt Burgerz gegevens vast. Dit is het geval wanneer u participeert in het Burgerz Loyalty programma, een Gift Card registreert of zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Burgerz. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens en opgegeven interesses.

Burgerz gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Burgerz op de hoogte te houden.

Uw e-mailadresIndien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Burgerz. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via de link onderaan de email of nieuwsbrief.

AfmeldenBurgerz houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Burgerz geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@burgerz.nl of schriftelijk bij Funky Food Group, Gevers Deynootweg 648, 2586 BT te Den Haag. 

Inzage en correctie van uw gegevensU kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Burgerz over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Funky Food Group, Gevers Deynootweg 648, 2586 BT te Den Haag. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Burgerz met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adresOp de websites van Burgerz worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Burgerz haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Burgerz ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit  IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van cookies door BurgerzCookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Burgerz gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessie cookies. Burgerz maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Burgerz.

Hoe kunt u cookies weigeren?U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw web browser (bijvoorbeeld Safari, Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw web browser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. 

Burgerz en andere websitesOp de websites van Burgerz treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Burgerz kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

WijzigingenBurgerz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Burgerz

U bent hier